ุ่ แหล่งข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองม่วง
 
image
 
image

 
ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น-4-ปี-2561-2564
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982