ุ่ รายละเอียดเลือกตั้งท้องถิ่น 2564
image
 
image

 
เลือกตั้งท้องถิ่น 2564

ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศ-เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-อบต.
ประกาศ-เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก-อบต.
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง-และที่เลือกตั้ง
ประกาศการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982